Chybové kódy elektrokoloběžek

Chybové kódy elektrokoloběžek

Chybové kódy koloběžky Xiaomi Mi Scooter:

Když má vaše koloběžka nějaké poškození nebo nefunguje správně, většinou signalizuje chybu. Tato chyba se indikuje zvukovým tónem vydávaným hned po zapnutí koloběžky tlačítkem. Tyto kódy dokážeme dekódovat pomocí této příručky.
První číslo je dlouhé pípnutí, druhé číslo je krátké pípnutí. Například chyba 14 to bude píííííííííííííííp – pip – pip – pip – pip.

10 Chyba v komunikaci s BLE modulem
11 Proud ve fáze A motoru je abnormální
12 Proud ve fáze B motoru je abnormální
13 Proud ve fáze C motoru je abnormální
14 Problém se senzorem páčky plynu
15 Problém se senzorem páčky brzdy
18 Problém s hall senzorem v motoru
21 Chyba komunikace s BMS
22 Nesprávné BMS heslo
23 Nesprávné sériové číslo v BMS
24 Nesprávné nabíjecí napětí
26 Chyba regulátoru, zápis do flash memory selhává
27 Nesprávné heslo regulátoru
28 Stav některého z mosfetů je abnormální
29 Spodní hodnota některého z mosfetů je abnormální
35 Nesprávné sériové číslo koloběžky
39 Teplota baterie je abnormální
40 Teplota regulátoru je abnormální

Chybové kódy koloběžky Joyor:

Při stisknutí tlačítka ON/OFF rotují funkce následovně: celková ujetá vzdálenost (ODO) --> ujetá vzdálenost
od zapnutí (TRIP) --> provozní napětí (U) --> A (bez funkce)--> chybové hlášení (ERRO)*--> doba od zapnutí (TM)

00000 bez vady
ERROR 1 vada motoru
ERROR 2 vada plynu
ERROR 3 vada řídící jednotky
ERROR 4 brzdová páka
ERROR 5 ochrana proti podbití
ERROR 6 chyba komunikace - přerušené spojení směrem z kontrolní jednotky do displeje